top of page

愛知県総合体育大会剣道競技西三河支部予選会

【団体】5/6 西尾市中央体育館

    

    男子 準優勝 西尾東高校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    男子 3位 女子 6位 西尾高校

 

 

 

 

 

※以上県大会出場

bottom of page