top of page

愛知県総合体育大会剣道競技西三河支部予選会

【個人】平成30年5月3日(木) 西尾市中央体育館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  男子 5 位 中根 竜大 (西尾東高校)

    5 位 板倉 裕季 (西尾高校)

 

           ※以上県大会出場

 

bottom of page